Daily Archives: October 5, 2018

รูปแบบประกันชั้น 3 ให้การคุ้มครอง อย่างเหมาะตามหลักสากล...

ประกันชั้น3 หรือประกันรถยนต์ชั้น3ครอบคลุมอะไรบ้าง ประกันชั้น3นั้นเป็นการคุ้มครองราคาถูกที่สุดถูกกว่าประกันประเภทอื่นๆเลยทีเดียวเพราะด้วยความคุ้มครอง แน่นอนว่าเสียเงินน้อยความคุ้มครองก็น้อยไปตามๆกันด้วยประกันชั้น3เราสามารถทำได้ง่าย...